L  A  A  G  L  A  N  D - A  C  A  D  E  M  I  E

DE ACADEMIE VOOR SCHILDERKUNST VOLGENS DE VORMPRINCIPES TOT 1840

     
  Elke cursist passeert niveau I dat de disciplines ‘technologie’, ‘landschap’ en ‘stilleven’ omvat. Ze worden als een geheel aangeboden en kunnen in niveau I niet afzonderlijk gevolgd worden.
Om de cursisten de mogelijkheid te bieden om zich te specialiseren in een bepaald genre vertakt het opleidingsaanbod zich vanaf niveau II. Men kan nu kiezen voor een bepaalde richting (landschap of stilleven). Om hierin door te groeien tot de hogere niveaus is het essentieel dat men, behalve de gekozen discipline, ook het vak technologie blijft volgen.
Vanaf niveau III vertakt het  aanbod zich nogmaals en komen de disciplines ‘portret’ en ‘naakt’ op de agenda.