L  A  A  G  L  A  N  D - A  C  A  D  E  M  I  E

DE ACADEMIE VOOR SCHILDERKUNST VOLGENS DE VORMPRINCIPES TOT 1840

      
  STAPSGEWIJS INSCHRIJVEN  
 
  • Invullen van het inschrijvingsformulier. Aangeven voor welke cursus(sen) men opteert.
  • Uw inschrijving wordt door ons beantwoord met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer.
  • Betalen voor de aanvang van de cursus.
 
 

Benodigdheden: voor de eerste cursusdag van een bepaalde discipline dient men enkel die materialen mee te brengen die in de materialenlijst aangegeven zijn met de desbetreffende letter T ( technologie), L (landschap) of S (stilleven). De benodigdheden voor de volgende dagen worden dan ter plaatse besproken.


Op tijd komen: het is aangeraden om een kwartier tot een half uur voor het aanvangsuur aan te komen op de cursuslocatie.