L  A  A  G  L  A  N  D - A  C  A  D  E  M  I  E

DE ACADEMIE VOOR SCHILDERKUNST VOLGENS DE VORMPRINCIPES TOT 1840

     
 

Elke schilder behoort een knieval te maken voor de fotografie. Binnen het veld van het registreren en reproduceren van een visuele werkelijkheid kan hij er nooit tegen op. De enkele meesters onder de schilders zijn echter bij machte om een verschil te realiseren ten opzichte van deze realiteit die een meerwaarde betekent, en waarbinnen de persoonlijkheid zich ontbolstert en de eigen stijl zich openbaart. Alle schilders die nog onderweg zijn naar het meesterschap leveren eveneens verschillen ten opzichte van de realiteit, zij het dan dat deze verschillen (nog) gebreken zijn.

Het lessenpakket van de Laagland-Academie is opgebouwd rond de opvatting die stelt dat een kunstwerk op eigen kracht dient gecreƫerd te worden. De verschillende genres uit de schilderkunst worden behandeld, in verschillende niveaus, maar telkens naar de natuur of vanuit de verbeelding, en nooit met behulp van plat beeldmateriaal, tenzij dit ook een eigen creatie is. Slechts deze soort van vorming kan een basis vormen waarop een eigen stijl zich spontaan, en gevolgmatig, zal ontwikkelen.
Centraal in de opleiding staat de observatie. Vormproblemen zien, ze herkennen om ze binnen een domein te kunnen onderbrengen. Pas dan zijn ze technisch op te lossen.